ΓΙΑΤΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ...
Our Students

admin

03 June 2016

No Comments

Home ΝΕΑ

Σπούδασε στη Σχολή Επιστημών της Αγωγής στο πανεπιστήμιο Frederick της Κύπρου

Σπούδασε στη Σχολή Επιστημών της Αγωγής στο πανεπιστήμιο Frederick της Κύπρου

Πτυχιακά Προγράμματα

Πτυχίο Προδημοτικής Εκπαίδευσης
Πτυχίο Δημοτικής Εκπαίδευσης

Περισσότερες Πληροφορίες ΕΔΩ

Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Διδακτορικό Πρόγραμμα στις της Αγωγής
Διδακτορικό Πρόγραμμα στην Περιβαλλοντική Αγωγή
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (Μάστερ) στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (Μάστερ) στις Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (εξ αποστάσεως)
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (Μάστερ) στις Επιστήμες Αγωγής: Δυναμικά Περιβάλλοντα Μάθησης
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (Μάστερ) στην Αγωγή και Προαγωγή της Υγείας
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (Μάστερ) στα Αναλυτικά Προγράμματα και τη Διδασκαλία (εξ αποστάσεως)
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (Μάστερ) στη Διοίκηση Σχολικών Μονάδων (εξ αποστάσεως)
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (Μάστερ) στην Ειδική Εκπαίδευση (εξ αποστάσεως)
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (Μάστερ) στη Συμβουλευτική και Επαγγελματική Καθοδήγηση
Σχολική Συμβουλευτική
Συμβουλευτική Νέων Με Κοινωνικά Προβλήματα
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (Μάστερ) στην Διασφάλιση Ποιότητας (εξ αποστάσεως)
Κατεύθυνση Εκπαίδευσης

Leave a Reply

Your email address will not be published.