ΓΙΑΤΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ...

Μεταπτυχιακές Υποτροφίες από το Ίδρυμα Μποδοσάκη

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη χορηγεί υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε Ελληνικά ή αλλοδαπά Πανεπιστήμια για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

Αίτηση μπορούν να υπαβάλουν Πτυχιούχοι ή Τελειόφοιτοι φοιτητές του Πανεπιστημίου Τομέα των Α.Ε.Ι. των εξής επιστημονικών κλάδων και για τα αντίστοιχα πεδία μεταπτυχιακών πεδίων:
1. Βιολογίας:
Χωρίς περιορισμό πεδίων μεταπτυχιακών σπουδών.

2. Διοικήσεως Επιχειρήσεων, Οικονομικών, Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών και Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης:
Ανθρώπινη Ανάπτυξη (Human Development),
Διαχείριση Έργου,
Διαχείριση Πολιτιστικής Κληρονομιάς,
Διοίκηση Δημόσιων Οργανισμών,
Διοίκηση Διακυβερνητικών Οργανισμών,
Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας,
Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Ποτών,
Διοίκηση Κοινωνικών Επιχειρήσεων,
Διοίκηση Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων,
Διοίκηση Συνεργατικών Σχηματισμών (clusters),
Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων,
Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα,
Κοινωνική Επιχειρηματικότητα,
Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων,
Περιβαλλοντικά Οικονομικά.

3. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής:
Βιοϊατρική Τεχνολογία,
Διοίκηση Συνεργατικών Σχηματισμών (clusters),
Επιχειρηματική Πληροφορική,
Ηλεκτρονική Μάθηση,
Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα,
Μηχανική Όραση & Οπτική Αναγνώριση,
Μικροηλεκτρονική & Ενσωματωμένα Συστήματα,
Μικροσυστήματα & Νανοδιατάξεις – Ρομποτική,
Παραγωγή & Διαχείριση Ενέργειας,
Πληροφορική Επιστημών Ζωής.

4. Περιβαλλοντικών Επιστημών:
Χωρίς περιορισμό πεδίων μεταπτυχιακών σπουδών.

5. Μαθηματικών, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Στατιστικής, Φυσικής, Χημείας, Φαρμακευτικής, Γεωπονίας:
Αγροβιομηχανία
Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων και Γεωργική Μηχανική,
Βιοτεχνολογία και Εφαρμογές στη Γεωπονία,
Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας,
Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Ποτών,
Διοίκηση Κοινωνικών Επιχειρήσεων,
Επιστήμη & Τεχνολογία Τροφίμων,
Κοινωνική Επιχειρηματικότητα,
Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογία,
Στοχευμένη Ανάπτυξη Φαρμάκων,
Συστήματα Ζωικής Παραγωγής- Ιχθυοκαλλιέργεια,
Συστήματα Φυτικής Παραγωγής και Φυτοπροστασίας,
Τεχνολογία Μεταποίησης Τροφίμων.

6. Ιατρικής:
Αναγεννητική Ιατρική,
Επεμβατική Ακτινολογία,
Επιστήμη της Διατροφής και Διαιτολογίας (Για τη συγκεκριμένη ειδίκευση μπορούν επίσης να υποβάλλουν αιτήσεις και πτυχιούχοι ή τελειόφοιτοι τμημάτων AEI σχετικών με τις επιστήμες της Διαιτολογίας – Διατροφής),
Μοριακή Ιατρική – Προηγμένη Μοριακή Διαγνωστική,
Ρομποτική Χειρουργική – Τηλεχειρουργική.

7. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, Μηχανικών Χωροταξίας & Πολεοδομίας:
Βιοκλιματικός Σχεδιασμός,
Περιβάλλον και Ανάπτυξη,
Προστασία Μνημείων.

8. Πολιτικών Μηχανικών:
Αντισεισμική Τεχνολογία,
Γεωτεχνική Σεισμική Μηχανική,
Δομοστατικό Αντισεισμικό Σχεδιασμό Τεχνικών Έργων,
Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη.

9. Μηχανολόγων και Ναυπηγών Μηχανικών:
Νανοτεχνολογία,
Παραγωγή & Διαχείριση Ενέργειας,
Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου & Ρομποτικής,
Σχεδιασμός & Κατασκευή Συστημάτων Κυψελών Καυσίμου,
Τεχνολογία και Μηχανική Περιβάλλοντος,
Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών.

10. Χημικών Μηχανικών, Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών, Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων:
Επιστήμη &Τεχνολογία Τροφίμων,
Επιστήμη & Τεχνολογία Υλικών,
Νανοτεχνολογία,
Παραγωγή & Διαχείριση Ενέργειας,
Στοχευμένη Ανάπτυξη Φαρμάκων,
Σχεδιασμός & Κατασκευή Συστημάτων Κυψελών Καυσίμου.

Οι ενδιαφερόμενοι για τυχόν διευκρινίσεις μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 210 – 3237973

Leave a Reply

Your email address will not be published.